Vapenlicens

 

Vapenlicens

Du skall vara minst 18 år och varit aktiv medlem i pistolklubben minst 6 mån och visat intresse för skyttesporten, innan du får köpa ett eget tävlingsvapen.

Du skall ha skjutit fodringarna för svenska pistolskytteförbundets guldmärke.

Du skall ha genomgått grundutbildning i pistolskytte.

Dessutom krävs det ett intyg på att du har behov av vapnet av pistolklubben.

Du skall kunna förvara vapnet säkert och på föreskrivit vis d.v.s. i ett godkänt säkerhetsskåp.

Det första krutvapen du får köpa är ett vapen i kaliber .22 (5,6 mm).

Efter ytterligare sex månaders aktivt medlemskap kan du få köpa vapen i grövre kaliber.

Till sist så krävs det ett rent samvete för att få vapenlicens. (det avgör polismyndigheten)

Här är lite info som är hämtat från Polisens hemsida, vill du läsa mer kan du klicka här.

Vapenlicens – allmänna krav – ansökan

Ansökan

Ansökan om vapenlicens lämnas till polismyndigheten på den ort där man är folkbokförd (alt skickas in till polismyndighet enligt polisens hemsida). Ansökningsavgiften är, när det gäller det första vapnet, 700 kronor och för ytterligare vapen 250 kronor. Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan görs.

För att få vapenlicens krävs i regel att man har fyllt 18 år. Vissa undantag finns. Man ska också vara laglydig och skötsam. För att få jaktvapenlicens krävs att man har avlagt jägarexamen. För att få licens på ett vapen för målskjutning krävs att man har varit aktiv medlem under minst sex månader i en godkänd skytteförening som bedriver skytte med den vapentyp som licensen avser. När det gäller enhandsvapen, det vill säga pistol eller revolver, krävs dessutom att man har uppfyllt poängfordringarna för pistolskyttemärket i guld. Mer information om dessa fordringar finns på http://www.pistolskytteforbundet.se/ , Svenska Pistolskytteförbundets hemsida.

Vilka skytteföreningar som godkänts för eget innehav av skjutvapen framgår av bilaga 1 till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). I bilaga 2 till dessa föreskrifter och allmänna råd finns de skjutskicklighetskrav som gäller för enhandsvapen.

Förvaring

Vapen ska förvaras i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme enligt lagändring den 1 juli 2000.

Du kan läsa mer om förvaring i 16 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3).

Vapen som gjorts varaktigt obrukbara, så kallade pluggade vapen, och effektbegränsade vapen, till exempel licensfria luftgevär, får förvaras på annat betryggande sätt, till exempel i låst vapenställ.