Utbildning

Vi har intag av nya medlemmar utan pistolskyttekort vår och höst.

Är du intresserad av att börja med pistolskytte kan du få prova på (max 3 tillfällen).

Om du tycker att du vill gå vidare efter det så anmäler du dig till kursen.

Provtillfälle kostar 50kr/gång (ammunitionskostnad), 22 kaliberspistol tillhandahåller vi.

Kursen kostar sedan 1700kr och då ingår allt du behöver.

Nästa kurs börjar hösten 2019

Kontakta oss vid intresse.

utbildning@svalovspk.se