Märken

Vapenlicens

Pistolskyttemärket:
Precision: 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott på 6 min.
C30: 3 serier mot C30 avstånd 25 m, 6 skott utgångsställning stående 45 grader.

Brons:   precision 34     C30  5 träff på 60 sek.
Silver:      "    40          "   6   "   "  40  "
Guld:          "     46         "   6   "   "  15  "

5 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott på 6 min.
5 serier mot duelltavla, avstånd 25 m, 5 skott framme 3 sek. borta 7 sek.

OBS endast av skytt som innehar pistolskyttemärket i guld.

Brons:   precision  45     duell  45
Silver:      "      48           "    48
Guld:          "      49           "    49

Springskyttemärket

Löpning 3×1 km samt skjutning efter 1, 2 och 3 km.
6 skott på varje skjutstation, avstånd 25 m, stående, skidskyttetavla.

Träff inom ring:                  Skjutpoäng:
1 och 2                                   0
3                                         1
4                                         2
utanför ring 4                            3

Skjutpoäng och löptid läggs samman och får högst vara för 
      Herrar   Damer
Brons:    40          46
Silver:    35          41
Guld:         30          36

Skidskyttemärket
Skidåkning 3×2 km samt skjutning efter 2, 4 och 6 km.

      Herrar   Damer
Brons:        55          61
Silver:     50          56
Guld:      45          51

M-kretsens medalj

10 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott på 6 min.
6 serier mot C30 avstånd 25 m, 6 skott utgångsställning stående 45 grader.

Brons:            precision 40          C30  6 träff på 40 sek.
Silver:               "     46            "  6   "   "  15  "
Guld:                 "     48            "  6   "   "   9  "